Urząd Miejski w Lęborku

Szkolenie nt. rozliczania dotacji z budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego

Utworzono: 11-12-2017

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pt.: Rozliczanie dotacji z budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - po zmianach. 
Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w godzinach 16:00-19:00 w sali 128 w budynku przy ul. Krzywoustego 1.

Program spotkania obejmuje:
- omówienie poszczególnych elementów wniosku sprawozdawczego
- obowiązki sprawozdawcze oferenta
- przedstawienie sprawozdania w platformie witkac.pl 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 13.12.2017 r., drogą mailową na adres: magdalena.pipka [AT] gmail [DOT] com bądź telefonicznie pod numerem: 728 945 959.

Szkolenie poprowadzą:
Marcin Dadel – Prezes zarządu wikac.pl
Marta Wolff –  Informatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupski

Szkolenie współfinansowane ze środków Gminy Miasta Lębork.

 

Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF