Urząd Miejski w Lęborku

Szpital podpisał umowę w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka

Utworzono: 08-08-2017

4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego oraz Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku - Lidii Kodłubańskiej uroczyście podpisano umowę projektu poprawiającego dostępność świadczeń zdrowotnych pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.

Wartość projektu pt. "Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPS ZOZ w Lęborku" wynosi 6.253. 052,35 zł, a wydatki kwalifikowane ustalono na wysokości 5.830.446,57zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4.955.879,58 zł (85%)

Przedmiotem projektu jest zapobieganie następstwom chorób cywilizacyjnych, poprzez dostępność do świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej, utrwalenie efektów leczenia szpitalnego oraz aktywację i poprawę jakości życia osób ze schorzeniami układu krążenia starzejącej się populacji regionu. Realizacja projektu zwiększy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. Zapewniona zostanie kompleksowa opieka, koordynowana opieka dla pacjentów, poprzez świadczenie realizowanej przez multidyscyplinarny zespół specjalistów rehabilitacji, obejmującej leczenie szpitalne, ambulatoryjne, środowiskowe, a także prozdrowotne działania edukacyjne, Jakość świadczeń usług zostanie podniesiona poprzez poprawę warunków lokalnych i wyposażenie w nowoczesny sprzęt, a dostęp do nich poprawiony, dzięki dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.

Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.

Prace rozpoczną się już w październiku tego roku, a zakończą w marcu 2019 r.

Szpital podpisał umowę w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka
Szpital podpisał umowę w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe 2018
04-07-2018

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF