Uwaga na gęste mgły

Utworzono: 27-10-2022

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed gęstymi mgłami na terenie woj. pomorskiego od godz. 21:00 dnia 27.10.2022 do godz. 10:00 dnia 28.10.2022.

Prognozuje się gęste mg!y w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.