Uwaga! Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Lęborka

Utworzono: 26-05-2023

Informujemy, że dnia 31 maja upływa termin dokonania opłaty II raty za korzystanie w 2023 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłaty można dokonać:

  • bezpośrednio na rachunek Urzędu Miejskiego w Lęborku

Bank Pekao S. A. nr: 93 1240 1268 1111 0010 8728 6787

  • w kasie na terenie Urzędu Miejskiego w Lęborku (gotówką lub kartą płatniczą),
    w dni robocze w godz. 7:30 - 14:30

Przedsiębiorca, który nie dopełni obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości, w ustawowym terminie, może wnieść opłatę w dodatkowym 30-dniowym terminie, pod warunkiem jednoczesnego wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 30% należnej rocznej opłaty za wydane zezwolenie. Brak opłaty skutkować będzie wygaszeniem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.