W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir

Utworzono: 09-02-2024

Pod pomnikiem W Hołdzie Zesłańcom Sybiru w południe 9 lutego Sybiracy wraz z władzami miejskimi i powiatowymi upamiętnili w przeddzień rocznicę pierwszej z czterech masowych wywózek przez Sowietów obywateli polskich na Wschód.

Burmistrz Lęborka Witold Namyślak poprosił na początku uroczystości o minutę ciszy ku pamięci Sybiraków, którzy odeszli w ostatnim czasie.

W skład delegacji miasta Lęborku weszli burmistrz Witold Namyślak, zastępca burmistrza Teresa Ossowska-Szara oraz sekretarz Marian Kurzydło. Powiat Lęborski reprezentowali wicestarosta Edmund Głombiewski, członek zarządu Ryszard Wenta i sekretarz Danuta Mikołajczyk. Na uroczystość przybyło kilkunastu członków Związku Sybiraków, ostatnich naocznych świadków tragicznych wydarzeń na wschodzie.  

Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze Związku Sowieckiego, okupującego tereny II Rzeczypospolitej, zorganizowały cztery wywózki na Wschód obywateli polskich różnych narodowości. Pierwsza z deportacji objęła głównie rodziny urzędników państwowych, m.in. sędziów, prokuratorów, policjantów, leśników, właścicieli ziemskich, a także wojskowych, w tym uczestników wojny polsko-bolszewickiej. Wywożeni trafiali w okolice Archangielska oraz do Irkucka, Kraju Krasnojarskiego i Komi. Według szacunkowych danych, tylko podczas lutowej deportacji wywieziono od 150 do 200 tysięcy ludzi.

W Lęborku działa Oddział Związku Sybiraków, który skupia mieszkających byłych Sybiraków. Od wielu lat w Parku im. M. Michalskiego przy alei Sybiraków stoi pomnik W Hołdzie Zesłańcom Sybiru, przy którym odbywają się uroczystości patriotyczne związane z rocznicą zsyłek oraz agresji sowieckiej 17 września 1939 r.

W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir 53461
W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir 53462
W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir 53463
W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir 53464
W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir 53465
W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir 53466
W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir 53467
W 84. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir 53468