Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła Kryminalistyki i Kryminologii oraz XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Lęborku

Utworzono: 04-07-2023

W okresie od 26.06.23 r. do 30.06.23 r. odbywały się na terenie miasta ważne wydarzenia: II edycja Letniej Szkoły Kryminalistyki i Kryminologii oraz XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa  nt. Poszukiwania efektywnej reakcji na przestępczość dorosłych i nieletnich. Patronem obu wydarzeń był Burmistrz Miasta Lęborka.

Podczas konferencyjnych obrad, referaty zaprezentowali przedstawiciele środowisk naukowych oraz praktyków ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Czech oraz Ukrainy. Jednocześnie wyniki najnowszych badań udostępnili  przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Wcześniej studenci Akademii Nauk Stosowanych w Pile oraz Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyli w zajęciach i warsztatach związanych z kryminalistyką oraz kryminologią. 

Organizowane po raz 15 na terenie naszego miasta wydarzenia, pozostają jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem w kraju, potwierdzającym potrzebę współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnym, a naukowym w poszukiwaniu skutecznych metod przeciwdziałania przestępczości.

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49504
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49503
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49505
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49506
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49507
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49508
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49509
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49510
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49511
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49512
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49513
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49514
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49515
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49516
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49517
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49518
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49519
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa - Letnia Szkoła 49520