Urząd Miejski w Lęborku

Wyróżnienie Honorowe "Lęborski Lew" - składanie wniosków

Utworzono: 01-06-2017

                                                        Kapituła Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka

                                                                                   „LĘBORSKI LEW”

                                                       jako wyraz najwyższego uznania i szacunku za wkład

                                                             wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka

                                                                                       zawiadamia,

że do dnia 19.06.2017 r. można składać wnioski o nominowanie do otrzymania Wyróżnienia „Lęborski Lew”, jako wyraz najwyższego uznania i szacunku za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka.

Wnioski można pobrać w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, pokój nr 102 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego i, wraz z uzasadnieniem, zgodą osoby nominowanej i podpisami, złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lęborku najpóźniej do dnia 19.06.2017 r., do godz. 15.00.

                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                  Bogdan Oszmian

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF