Urząd Miejski w Lęborku

XXX Sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 25-08-2017

XXX  Sesja Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 31.08.2017 r. o godz. 12.00  w Sali Rajców  Urzędu Miejskiego w  Lęborku.

Program sesji

Porządek  obrad:

I.    Otwarcie obrad  i  stwierdzenie  kworum.

II.   Przyjęcie protokołu obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.06.2017 r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Zmiany Uchwały Nr XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2017 rok.

2. Zmiany Uchwały Nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2017-2030.

3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kaszubska nr 1330 G”.

4. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku.

5. Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku.

6. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Wojska Polskiego
w Lęborku.

7. Stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika
w Lęborku.

8. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

9. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Aleja Wolności).

10. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Pionierów).

11. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (ul. Kossaka).

12. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu (ul. Miętowa).

13. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej (ul. Wita Stwosza).

14.  Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego (ul. Wyczółkowskiego).

15. Nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Miasto Lębork.

16. Nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Miasto Lębork.

IV. Sprawozdania z realizacji Uchwały  Nr  XIX-219/2008  Rady  Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r., w sprawie określania  zasad nabycia, zbycia  i  obciążania nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub   najmu  na  okres dłuższy  niż trzy  lata.

V.  Sprawozdania  z  realizacji uchwały nr XXI - 315/2016 Rady Miejskiej w Lęborku  z dnia 04.11.2016 r.,  w   sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami  pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona  działalność  pożytku publicznego, za VI i VII 2017 r.

VI. Sprawozdanie  z   realizacji   uchwały  nr XIII - 161/2015 Rady  Miejskiej  w  Lęborku  z dnia 21.10.2015 r., w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2016 rok  Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które  może  być  prowadzona  działalność  pożytku publicznego, za rok 2016.

VII.   Interpelacje i zapytania  radnych.

VIII. Wnioski i oświadczenia.

IX.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.      Informacje Przewodniczącego Rady.

XI.    Zamknięcie  obrad.

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF