Urząd Miejski w Lęborku

XXXV sesja Rady Miejskiej

Utworzono: 12-06-2018

XXXV sesja Rady  Miejskiej w Lęborku w dniu 20 czerwca  2018 r. o godz. 13.00  w  Sali Rajców Urzędu Miejskiego w  Lęborku. W programie m.in. projekty uchwał ws. rozpatrzenia  i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka  z tytułu wykonania  budżetu miasta za 2017 rok.

 

Program XXXV Sesji Rady Miejskiej

Porządek  obrad:

I.   Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

II.  Przyjęcie protokołu obrad  XXXIV sesji  Rady Miejskiej  w Lęborku z  25.05.2018 r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1.  Rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2017 rok.

2.  Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka  z tytułu wykonania  budżetu miasta za 2017 rok.

3. Oceny realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Lęborka 2020" za 2017 rok.

4. Przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Lębork".

5. Rozpatrzenia skargi na Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku.

IV. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które  może być  prowadzona działalność pożytku publicznego.

V.     Interpelacje i zapytania  radnych.

VI.    Wnioski i oświadczenia.

VII.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII.  Informacje Przewodniczącego Rady.

IX.    Zamknięcie  obrad.

 

 

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF