XXXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Utworzono: 23-06-2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłosiła kolejną, 37. już edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Stryjewskiego.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna - utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”.

Termin nadsyłania prac na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16, 84-300 Lębork upływa 30 września 2022 r.

Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:

- Burmistrza Miasta Lęborka – dla autora z ziemi lęborskiej oraz nagroda publiczności

- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - poezja

- Oddziału  Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Lęborku za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - proza

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 59 8622 307, e-mail: mbp [AT] biblioteka [DOT] lebork.pl

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.biblioteka.lebork.pl


ORGANIZATORZY KONKURSU:

  • Burmistrz Lęborka i Rada Miejska w Lęborku
  • Zarząd i Rada  Powiatu Lęborskiego
  • Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
  • I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku
  • Lęborskie Centrum Kultury FREGATA
XXXVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. 43906