Zakończona weryfikacja projektów Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na rok 2025

Utworzono: 22-04-2024

W procesie weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 dla miasta Lęborka, do Urzędu Miejskiego wpłynęło w wyznaczonym terminie pięć wniosków. Po przeprowadzeniu oceny informujemy, że wszystkie pięć projektów zostało dopuszczonych do głosowania.

Oto podsumowanie projektów, które zostały zaakceptowane w poszczególnych kategoriach:

  • projekt – zadanie nieinwestycyjne (do 10.000 zł): 3 projekty
  • mały projekt – zadanie inwestycyjne (od 40.000 do 200.000 zł): 1 projekt
  • duży projekt – zadanie inwestycyjne (do 200.000 zł): 1 projekt

Wszystkie zgłoszone projekty są teraz dostępne do wglądu na oficjalnej stronie internetowej miasta Lębork: www.lebork.pl lub https://lebork.budzet-obywatelski.org/.

 

Przypominamy także o harmonogramie nadchodzących etapów w procesie konsultacji Budżetu Obywatelskiego:

  • do 20 maja 2024 r. – losowanie kolejności projektów na listach
  • do 31 maja 2024 r. – publikacja listy projektów poddanych pod głosowanie
  • od 10 do 23 czerwca 2024 r. – głosowanie mieszkańców na projekty
  • do 30 czerwca 2024 r. – ogłoszenie listy projektów do realizacji

Serdecznie dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za ich zaangażowanie i wkład w rozwój naszego miasta poprzez zgłaszanie projektów.

Poniżej znajduje się link do Protokołu z Weryfikacji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Zakończona weryfikacja projektów Budżetu 54241