Zapisz się na konferencję ”Mamy wpływ. O stabilności zatrudnienia w NGO”

Utworzono: 15-04-2022

Czy stabilność zatrudnienia w NGO jest podstawą do rozwoju sektora pozarządowego? Czy istnieje realna szansa na stałe posady i godziwe zarobki dla pracowników 3. sektora, a przede wszystkim jak to zrobić? Organizatorzy konferencji, Fundacja RC oraz Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, mają na to pewien pomysł. Aby dowiedzieć się jaki, warto przyjść i posłuchać zaproszonych gości. Wydarzenie odbędzie się 27.04.22 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w sali im. Lecha Bądkowskiego. Wstęp bezpłatny. Liczba biletów ograniczona.

Co gryzie 3.sektor?

O kondycji sektora pozarządowego w polskiej rzeczywistości rozmawia się od lat, tym bardziej, iż z roku na rok przybywa organizacji pozarządowych. Grają one coraz ważniejszą rolę, co zresztą widać w związku z sytuacją na Ukrainie i oddolnym wsparciem społeczeństwa koordynowanym właśnie przez NGO. To 3. sektor kształtuje postawy obywatelskie, wspiera potrzebujących, odpowiada na potrzeby społeczne, czyli wypełnia lukę, którą nie zapełnia sektor publiczny i biznesowy. 

Dyskusje na temat rotacji zatrudnienia w NGO, niskich zarobków i nienormowanego czasu pracy toczą się od lat. I nic z nich nie wynika. Z jednej strony wstydzimy się głośno o tym mówić, bo przecież nasza praca postrzegana jest jako misja. Z drugiej strony w samych organizacjach pozarządowych nie ma świadomości, iż stabilność zatrudnienia wpływa na ich rozwój”. - mówi Marta Dietrich, koordynatorka konferencji i projektu -Chcemy pomóc zmienić ich perspektywę myślenia i pokazać, że może być lepiej, jeśli wspólnie krzykniemy „Dość! Mamy wpływ!”.

Najpierw badanie…

Konferencja otwiera projekt rzeczniczy ”Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych” realizowany przez Fundację RC we współpracy z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych (PSCOP). Celem jest dążenie do wzrostu świadomości i wiedzy na temat wagi problemu oraz jego znaczenia w funkcjonowaniu 3. sektora.

“By pokazać rzeczywistość i potwierdzić, czy problem jest namacalny, przeprowadziliśmy badania wewnętrzne i zewnętrzne. Chcieliśmy sprawdzić jak wygląda to z perspektywy samych NGO oraz samorządów, które w większości ich działania finansują.” - podkreśla Dietrich - “Ponadto przeprowadziliśmy badania jakościowe poprzez analizę dokumentów współpracy oraz ilościowe, za pomocą formularzy i ankiet. Wstępne wyniki zostaną zaprezentowane podczas konferencji.”

…potem działanie.

Trzyletni projekt rzeczniczy ma zaowocować zwiększeniem integracji pomorskich grup sojuszniczych, które się stworzą w ramach działań projektowych. Z kolei ich zadaniem będzie praca z liderami z całego regionu nad wytyczeniem możliwości pozyskiwania finansowania działań lokalnych NGO.

Chcemy uświadomić, że dywersyfikacja źródeł finansowania i wyjście z grantozy, jest  podstawą  strategicznego i perspektywicznego zarządzania organizacjami przy współpracy z samorządami lokalnymi oraz biznesem.” - podkreśla Piotr Stec, prezes PSCOP - “Postrzegamy ten projekt jako pierwszy krok do późniejszego lobbowania za realnymi zmianami w kwestii zatrudnienia w NGO.”

O czym usłyszą uczestnicy konferencji?

Oprócz zaprezentowania wyników badania oraz nakreślenia celu projektu organizatorzy opowiedzą o tym:

  •  jakie były początki refleksji nad tematem zatrudnienia,
  •  jak o podobnych problemach mówi i myśli biznes,
  •  jaki wpływ na kształt projektu mają pracujący w nim eksperci,
  •  kim są aktorzy pierwszego planu w działaniach na rzecz poprawy stabilizacji zatrudnienia w NGO,
  •  jakie są skutki ciągłej rotacji w organizacji,
  •  jak można być pożądanym pracodawcą w NGO.

To wydarzenie precedensowe, bo spotkają się na nim przedstawiciele trzech obszarów: 3.sektora, samorządu i biznesu. Temat braku stabilizacji zatrudnienia dotyczy nie tylko NGOsów. Warto posłuchać, jak inni to rozwiązują.” - wyjaśnia Dietrich - “Niestabilne organizacje z kolei to brak możliwości nawiązywania partnerstwa dla realizacji strategii  CSRowych w biznesie i więcej obowiązków nakładanych na samorządy.

Zarejestruj się na wydarzenie: https://app.evenea.pl/event/mamwplyw/

Poznaj ramowy program wydarzenia: https://fundacjarc.org.pl/konferencja-mamy-wplyw-o-stabilnosci-zatrudnienia-w-ngo/

Poznaj ekspertów projektu: https://fundacjarc.org.pl/eksperci/

Wydarzenie odbywa się we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Partnerzy: Intel Technology Poland Sp. z o.o., Pracodawcy Pomorza, Instytut Metropolitalny, Perfect Consulting. Patronat Honorowy: Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego. Patronat medialny: ngo.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zapisz się na konferencję ”Mamy wpływ. O 42545