Zapytanie ofertowe ws. organizacji „Festiwalu Ulicznego”

Utworzono: 31-07-2023

Gmina Miasto Lębork informuje, że opublikowało zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania „Festiwalu Ulicznego 2023” w obszarze rewitalizacji Lębork Nowy Świat zgodnie z założeniami zapisanymi dla przedsięwzięcia nr 10 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka, przyjętego przez Radę Miejską w Lęborku uchwałą nr VII-89/2019 z dnia 14.06.2019 roku. Celem festiwalu jest budowanie nowego wizerunku obszaru, aktywizację mieszkańców, zwiększenie poczucia ich dumy.

Szczegółowy informacje nt. zapytania ofertowego zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.lebork.pl/artykul/zapytanie-ofertowe-na-zorganizowanie-festiwalu-ulicznego-2023-w-obszarze-rewitalizacji-lebork-n

Termin składania ofert mija 11 sierpnia 2023 r.