Urząd Miejski w Lęborku

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Utworzono: 28-07-2020Gmina Miasto Lębork otrzymała 114 000 zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w ramach programu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach powyższych środków finansowych zakupiono kolejnych 76 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem, które trafiły do lęborskich szkół podstawowych, tj.:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku – 13 szt.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku – 13 szt.
  3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku – 13 szt.
  4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku – 12 szt.
  5. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku – 12 szt.
  6. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku – 13 szt.

Dofinansowanie w wysokości 114 000 zł przeznaczone jest na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Sprzęt ma umożliwić uczniom naukę zdalną. Będzie im użyczony na czas zdalnej nauki. Jeśli jednak sytuacja epidemiologiczna się unormuje, tablety uatrakcyjnią uczniom zajęcia szkolne.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100% sfinansowany ze środków finansowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF