przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Zmiana w ogłoszeniu dla Wspólnot Mieszkaniowych z terenu "Lębork - Północ"

W ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych dla Wspólnot Mieszkaniowych będących właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, ogłoszonym w dniu 5.01.2017 r., wprowadza się następujące zmiany.

1)  cyfra rzymska  II ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

2)  załącznik nr 2 do ogłoszenia – Karta projektu, otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namyślak


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork