Projekty

Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork Wschód a ul. Gdańską w Lęborku

W dniu 25 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Lęborku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn.: "Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork Wschód a ul. Gdańską w Lęborku" realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Budowa ulicy 8 Maja w Lęborku z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu

W ratuszu we wtorek 19 grudnia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą ”POL-DRÓG” Drawsko Pomorskie” S.A. na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy 8 Maja w Lęborku z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu”.


Rewitalizacja otoczenia lęborskiego węzła przesiadkowego

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Program Cyfrowa Gmina w Lęborku

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Gmina Miasto Lębork pozyskała grant w wysokości 1 053 030,00 zł.


„Poznaj Polskę”

W dniu 27 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.


Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2023r.

W 2023 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego Gminie Miasto Lębork w łącznej kwocie 36 000 zł, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej, a także realizację działań promujących czytelnictwo.


Realizacja kolejnej edycji Rządowego programu „Aktywna Tablica” w 2022 r.

W 2022 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024.


Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 r.

W 2022 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego Gminie Miasto Lębork w łącznej kwocie 18 000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.


Realizacja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

W 2022 roku w Gminie Miasto Lębork realizowane będzie zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”