Projekty

Realizacja kolejnej edycji Rządowego programu „Aktywna Tablica” w 2022 r.

W 2022 roku realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024.


Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w 2022 r.

W 2022 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Wojewoda Pomorski podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego Gminie Miasto Lębork w łącznej kwocie 18 000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.


Realizacja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

W 2022 roku w Gminie Miasto Lębork realizowane będzie zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 


Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” w roku 2021

W 2021 roku w Gminie Miasto Lębork realizowane będzie zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.


“Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat”

Projekt infrastrukturalny „Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat” Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Miasto Lębork otrzymała 114 000 zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w ramach programu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.


„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Dnia 24 kwietnia 2020 r. Gmina Miasto Lębork podpisała umowę na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


UTWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU RUCHU ROWEROWEGO W REJONIE LĘBORKA POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO (DW214)

W ramach operacji pn. „Utworzenie spójnego systemu ruchu rowerowego w rejonie Lęborka poprzez budowę ścieżki rowerowej przy ul. Krzywoustego (DW214)” powstanie droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 590 m, zlokalizowana wzdłuż ul. Krzywoustego i przy rondzie im. Jana Pawła II w Lęborku.


Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Gmina Miasto Lębork bierze udział w partnerskim projekcie pt. „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania  e-usług”, który jest realizowany od 10.12.2018 r. do 31.03.2020 r.


OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

Gmina Miasto Lębork w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EDUQ, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Lęborku OTWARTE DRZWI w ramach trwałość projektu   kontynuuje przedsięwzięcie pn. OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.