„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony Lębork”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II w ramach działania 2.5.

Dofinansowanie wyniosło 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 3 508 127,22 zł , kwota wydatków kwalifikowalnych to 4 127 208,49 zł.

W ramach projektu zostało zagospodarowane 11 terenów zielonych w rejonie:

 • - Obszar A - ul. Olimpijczyków od strony ul. Kusocińskiego;
 • - Obszar T2 - Park im. Michalskiego II etap;
 • - Obszar G - Park nad rzeką Łebą;
 • - Obszar H - Mini Park;
 • - Obszar J - Morskie Oko;
 • - Obszar K - Staw przy ul. Gierymskiego;
 • - Obszar O - Staw przy ul. Gdańskiej;
 • - Obszar R - ul. Kusocińskiego od strony ul. Łasaka;
 • - Obszar T - Park im. Michalskiego;
 • - Obszar U - ul. Kusocińskiego za basenem;
 • - Obszar V - ul. Sportowej od strony ul. Słupskiej.

Wskaźniki produktu osiągnięte w ramach realizacji Projektu:

- Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiej [szt.] 1 szt.

Wskaźniki produktu osiągnięte w ramach realizacji Projektu:

- Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów [ha] 3,29 ha

- Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami /pracami w ramach projektów 5,87 ha


Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą  narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) Specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

b) Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu: Autor fot. Maciej Szpilewicz

„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51568
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51569
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51570
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51571
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51572
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51573
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51574
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51575
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51576
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51577
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51578
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51579
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51580
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51581
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51582
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51584
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51583
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51585
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51586
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51587
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51588
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51589
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51590
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51592
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51591
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51594
„Więcej drzew i krzewów w mieście – zielony 51593