Urząd Miejski w Lęborku

1-3

Podsumowanie I etapu realizacji projektu "1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork"

 1. Zadanie 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej 

  W ramach realizacji projektu dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu i programów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, tj. wady wymowy, dysleksja, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, przyrządy do gimnastyki korekcyjnej oraz dla dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami. Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt, o wartości 72.256 zł (w tym komputery i kserokopiarki), zostały przekazane do Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 8 i będą służyć wyrównywaniu szans edukacyjno-profilaktyczno-rozwojowych uczniów i uczennic.
   
 2. Zadanie 2 - Zakup usługi edukacyjnej

  Przeprowadzono postępowanie zamówień publicznych w formie przetargu nieograniczonego na zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu. Zamówienie zostało podzielone na 83 części. Na podstawie przetargu wyłoniono najkorzystniejszych oferentów. Podpisano umowy z 71 nauczycielami. Z chwilą podpisania umów tj. 23 listopada 2011r. rozpoczęły się zajęcia w 4 szkołach podstawowych gminy. W każdej szkole został opracowany regulamin rekrutacji i na tej podstawie przeprowadzono rekrutację. 
We wszystkich zajęciach bierze udział jednorazowo 680 dzieci, w tym 317 uczennic i 363 uczniów oraz 7 uczniów niepełnosprawnych, co zapewnia zachowanie zasady równości szans.
 
Przeprowadzono następujące zajęcia: 
 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonymi dysleksją. W zajęciach wzięło udział 158 dzieci, w tym 65 uczennic i 93 uczniów oraz 1 osoba niepełnosprawna. Przeprowadzono łącznie 235 godzin co stanowi 11,75 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych. W zajęciach wzięło udział 96 dzieci, w tym 45 uczennic i 51 uczniów. Przeprowadzono łącznie 60 godzin co stanowi 12,5 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju wymowy. W zajęciach wzięło udział 160 dzieci, w tym 62 uczennic i 98 uczniów oraz 3 osoby niepełnosprawne. Przeprowadzono łącznie 197 godzin co stanowi 12,31 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
 4. Zajęcia socjoterapeutyczne. W zajęciach wzięło udział 74 dzieci, w tym 19 uczennic i 55 uczniów oraz 2 osoby niepełnosprawne. Przeprowadzono łącznie 107 godzin co stanowi 12,74 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. W zajęciach wzięło udział 120 dzieci, w tym 72 uczennic i 48 uczniów. Przeprowadzono łącznie 114 godzin co stanowi 11,88 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
 6. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. W zajęciach wzięło udział 5 dzieci, w tym 1 uczennic i 4 uczniów oraz 1 osoba niepełnosprawna. Przeprowadzono łącznie 11 godzin co stanowi 13,75 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. W zajęciach wzięło udział 193 dzieci, w tym 98 uczennic i 95 uczniów. Przeprowadzono łącznie 119 godzin co stanowi 11,90 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych (muzyczno-teatralne, językowe, informatyczne i plastyczne). W zajęciach wzięło udział 96 dzieci, w tym 70 uczennic i 26 uczniów oraz 1 osoba niepełnosprawna. Przeprowadzono łącznie 94 godziny co stanowi 13,06 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
 9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych sportowo. W zajęciach wzięło udział 64 dzieci, w tym 28 uczennic i 36 uczniów oraz 2 osoby niepełnosprawne. Przeprowadzono łącznie 84 godziny co stanowi 13,13 % godzin zaplanowanych na zajęcia.
Wizyta na zajęciach w SP nr 4 w Lęborku prowadzonych przez p. Bogumiłę Szkałubę. 
 

I-III zajęcia 8 marca 2012r. w SP nr 4

 
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF