przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Mapa strony
Polski | English

Menu


Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w pigułce

Projekt p.t. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach”

Kalendarium Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości:

Finansowanie projektu w PLN:

Wyszczególnienie

Ogółem wartość projektu

Gmina Bytów

Gmina Miejska Kościerzyna

Gmina Miasto Lębork

Powiat Kartuski

Wartość projektu

20 373 361

4 123 248

8 145 899

3 564 116

4 540 098

Dofinansowanie z UE

12 020 901

2 514 176

4 966 774

1 771 364

2 768 587

Wkład własny

  8 352 460

1 609 072

3 189 125

1 126 291

922 663

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: -1 Rozwój i innowacje w MŚP

Działanie: - 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych 

Poddziałanie: - 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych

Lokalizacja Kaszubskich Inkubatorów Przedsiębiorczości:

Funkcje Inkubatorów Przedsiębiorczości:

W każdym Inkubatorze Przedsiębiorczości znajdą się pomieszczenia o następujących funkcjach:

Pomieszczenia dla firm inkubowanych będą wyposażone w meble biurowe, komputery, zapewniony będzie dostępem do szerokopasmowego internetu.

Inkubatory będą także prowadzić:

Budynki zaprojektowano w technologii energooszczędnej co zdecydowanie obniży koszty ich przyszłej eksploatacji.

Działania bieżące:


Copyright © Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork