Pomoc dla Ukrainy

Utworzono: 28-02-2022

24 lutego 2022 r. nasz sąsiad – niepodległe państwo Ukraina, zostało zaatakowane przez agresora – Federację Rosyjską. Wspieranie niepodległej i demokratycznej Ukrainy stanowi polską rację stanu. Naród ukraiński od kilku dni bohatersko walczy z armią wroga, siejącą zniszczenie, nieszczęście i ból. W pełni wspieramy Ukrainę i wyrażamy przekonanie, że sprawiedliwość zwycięży, a agresor poniesie konsekwencje swojego zbrodniczego działania.

My, lęborczanie, także jesteśmy gotowi na szeroką pomoc. Zarówno stowarzyszenia, władze samorządowe, jak i zwykli mieszkańcy Lęborka lęborskiego wyrażają gotowość wsparcia narodu ukraińskiego w tym tragicznym czasie. Każdy, kto chce i może wspomóc naród ukraiński oraz  przybywających do Polski uchodźców, znajdzie informacje na https://pomagamukrainie.gov.pl/

Burmistrz Miasta Lęborka, Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyż i Związek Ukraińców organizują zbiórkę materiałów rzeczowych dla ludności w Ukrainie.

Osoby chcące przyjąć ukraińskich uchodźców pod swój dach, proszone są o kontakt telefoniczny z koordynatorami akcji – sekretarzem miasta Marianem Kurzydło: 608 092 518 lub Beatą Mozolewską-Winiarczyk: 606 874-292. Osoby, które już przyjęły do swoich domów uchodźców z Ukrainy, proszone są o informację pod wskazane wyżej numery telefonów.

Formularz umowy użyczenia schronienia (np. mieszkania, pokoju)  - w załączniku niżej.

Ponadto wśród załączników (poniżej) znajduje się kwestionariusz (w jęz. ukraińskim) do wypełnienia przez obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24.02.2022 r. i przebywają na terenie Gminy Miasto Lębork. Należy go wypełnić i dostarczyć do Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (pokój 201), tel. 59 86 37 772.

Ważne!

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy na stronach:

https://ua.gov.pl oraz https://gdansk.uw.gov.pl/pomagamy-ukrainie

Całodobowa specjalna linia dla uchodźców: 734-117-307.

Wszyscy chętni mogą oddawać krew. Informacja na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku https://krew.gda.pl/ oraz w Słupsku http://krwiodawstwo.slupsk.pl


PRACA

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na wortalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

Dostępna jest pod linkiem: https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  1. rynek pracy w Polsce,
  2. pomoc w innych obszarach,
  3. rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka jest na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

Przydatne informacje  dotyczące podjęcia pracy w województwie pomorskim na stronach:

www.wup.gdansk.pl/ukraina

www.pomocukrainie.pomorskie.eu 


ŚWIADCZENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważny komunikat dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numerów PESEL.

W okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

OKRES ZAKWATEROWANIA

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

do 29 kwietnia 2022 r.
(obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)

 do 15 lipca 2022 r.  

do 30 czerwca 2022 r.

do 31 lipca 2022 r.

od 1 lipca 2022 r.

miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela


W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca 2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r., tzn., jeżeli ostatni dzień zakwaterowania wskazany we wniosku to 30 czerwca, to wniosek należy złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacje nt. realizacji wniosków pod nr tel. 59 8637-707 (Urząd Miejski w Lęborku)


NADANIE NUMERU PESEL

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi, proszeni są o zgłaszanie się do urzędów gminy, w celu złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. 

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy nadawany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. / Номер PESEL для громадян України присвоєно на підставі Закону від 12 березня 2022 року.

W Lęborku obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, mogą załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:

- telefonicznie pod numerem telefonu: 59 8637733 lub 59 8637734

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pokój C3 oraz pokój C4.

Громадяни України, які звертаються за номером PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні, можуть вирішити питання лише після попереднього запису:

• за телефоном: 59 8637733 або 59 8637734

• особисто в Ратуші в Лемборку, вул. Armii Krajowej 14, кімната C3 та кімната C4.

Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od dnia 16 marca 2022 r. / Призначення номера PESEL стане можливим з 16 березня 2022 року.

Przy składaniu wniosku o nadanie nr PESEL obywatele Ukrainy są zobowiązani doręczyć fotografię jak do dowodu osobistego.

W Lęborku mogą je wykonać bezpłatnie w 2 zakładach fotograficznych: w Zakładzie Fotograficznym WIFOT przy ul. Orzeszkowej 2 (czynny codziennie w godz. 9.00-18.00, w soboty 9.00-15.00), w  FOTO Express przy ul. Grunwaldzkiej 20 (czynny pon. 9.30-16.30, wt., śr., czw. i piątek 8.30-16.30, sob. 9.00-13.00).

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Lęborku i mają pytania dotyczące nadawania numeru PESEL mogą uzyskać informacje w języku ukraińskim pod nr 697 671 639 (w godz. pracy Urzędu Miejskiego).

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacją z załącznika. / Якщо цікаво, прочитайте інформацію в додатку.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:


Komunikat w sprawie dostępnych form świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych dla uchodźców

W załącznikach publikujemy informatory o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych dla uchodźców w języku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Zachęcamy do wykorzystania w kontaktach z uchodźcami.

Pliki do pobrania:

Pomoc dla Ukrainy 41961
Pomoc dla Ukrainy 41959
Pomoc dla Ukrainy 41960