Urząd Miejski w Lęborku

Szkolenie o projektach finansowanych ze środków UE

Utworzono: 23-10-2017

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane w dniu 26 października 2017 r. poświęcone zasadom przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkolenia m.in.:

  • Prawa i obowiązki Beneficjenta Funduszy Europejskich - najważniejsze dokumenty
  • ​Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w perspektywie 2014-2020:
    - Ustawa wdrożeniowa - aktualizacja
    - Kwalifikowalność wydatków - wytyczne horyzontalne
  • Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich
  • Zasady kontroli projektów
  • Informacja i promocja
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego), w godz. 9:00 – 13:00.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 25 października 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife [AT] pomorskie [DOT] eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115.​

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie:

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenie-w-slupsku-najwazniejsze-zasady-przygotowania-realizacji-i-rozliczania-projektow-finansowanych-z-funduszy-europejskich-

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Szkolenie o projektach finansowanych ze środków UE

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF