Urząd Miejski w Lęborku

Projekt pt.: „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork”

Głównym cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół.W ramach realizacji zakupiony zostanie sprzęt multimedialny (jeden zestaw dla każdej szkoły): laptop, tablica interaktywna, projektor multimedialny. 

Dodatkowo w każdej szkole przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych oraz dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Będą to m.in.: zajęcia licencyjne Akademii Nauki: „Mądre Dziecko” oraz „Uczeń z Charakterem”. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do specjalnie przygotowanej platformy e-learningowej.
Wszyscy uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w formie pokazów naukowych „Fizyka dla smyka”.
 
W każdej szkole utworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery, który będą prowadzić doradcy zawodowi. Wszyscy uczniowie skorzystają z konsultacji zakresie wyboru swojej ścieżki zawodowej i możliwości rozwoju. 
 
Projekt realizowany będzie do 30.06.2015r.
 
Poniżej informacje o realizacji projektu:
 
Ważne
Lęborskie Dni Jakubowe już 20-22 lipca!
18-07-2018
Lęborskie Dni Jakubowe, największa i najważniejsza impreza...

Przejdź do góry strony

Zaznacz, aby wygenerować wersję PDF